Case: “Øerne”

Uderumskonceptet “Øerne” er enkelt. Det er en serie af miljøvenlige plantekasser, der integrerer siddepladser, regnvandshåndtering og et valgfrit plantetema, der kan øge biodiversiteten i jeres uderum.

Konceptet er udviklet og tænkt som en måde at tilføre natur og socialt liv til tomme byrum, uden at skulle udføre en omsiggribende og dyr gårdrenovering. Der findes bl.a. tomme byrum i gårde ved etageejendomme, på offentlige pladser eller i ubenyttede uderum i industrien; uderum der ofte har et bart udtryk, og ikke opfordrer til social brug.

Navnet Øerne er inspireret af, at løsningen vil fungere som grønne, økologiske øer i det tomme byrum.

Konceptet er fleksibelt ft. valg af:

  • Antal Øer
  • Højde
  • Træbeklædning
  • Plantetema
  • Bænke
  • Monteringsservice

Læs mere om konceptet på http://www.byland.nu

Nedenfor er en række billeder af et realiseret projekt på Lærkevej i Københavns Nordvestkvarter, foran dagtilbudet LAVUK Stjernen.

Projektet består af fire Øer, der alle indeholder plantetemaet Sansehaven. Dette plantetema er valgt, så LAVUK Stjernens brugere og kvarterets borgere ud over at sidde på øerne kan opleve dem med alle deres sanser. Der er indtænkt planter der dufter, der er karakteristiske at røre ved og som kan spises. Desuden er de udvalgt på baggrund af deres blomstring, der er spredt ud over en stor del af året. Herudover er der flere stedsegrønne planter, så projektet holder sig grønt hele året.

Inden i kasserne har vi installeret regnvandsmoduler, der opsamler dét regnvand, der falder på Øerne, så det kan benyttes til selvvanding.

LAVUK Stjernen er et dagtilbud til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.

Projektet er støttet økonomisk af Områdefornyelse Fuglekvarteret.

 

 Comments are closed.